Design Thinking shqip

10 Shtator, 2020 bingal

Përshëndetje, tungatjeta, ngjat’jeta,  kbone, ça bone, kë’bone, çish bone, gboni, ça bëre,  ça p bon, çkemi … Sot do mundohem…