Prindërit janë tashmë disa nga shkelësit më të mëdhenj e të vrazhdë të privatësisë së fëmijëve të tyre, duke lënë gjurmë potencialisht të dëmshme dixhitale shumë përpara moshës së pëlqimit.

Gjurma dixhitale e një fëmije ose adoleshenti tani fillon para lindjes.

Nga fotot me ultratinguj dhe njoftimet për datën e afateve të postuara në mediat sociale deri te përhapja e lodrave të zgjuara, prindërit po zbulojnë shumë më shumë informacion, se sa ata e kuptojnë për fëmijët e tyre!!!

Shtoni numrin në rritje të kompjuterëve në klasë dhe sasinë e të dhënave të mbledhura nga shkollat dhe ka shumë pak informacion për fëmijën tuaj që është me të vërtetë privat. Pandemia dhe mësimet “Online” po ashtu kanë shkaktuar dhe shkel mbi të drejtat e çdo fëmije pa e kuptuar, së si dhe kush.

Kjo teknologji e shoqëruar me sjelljen e prindërve po i vë gjithnjë e më shumë fëmijët në RREZIK për VJEDHJE të identitetit, poshtërim, shkelje të ndryshme të privatësisë, diskriminim në të ardhmen dhe duke shkaktuar shqetësim për çështjet e zhvillimit në lidhje me autonominë dhe pëlqimin.

Prindër, mësues, edukatorë, profesor dhe ju familjar: keni menduar, së kush mbledh sasi të jashtëzakonshme informacioni nga fëmijët dhe të afërmit tuaj duke përfshirë:

  • Informacion personal i identifikimit
  • Të dhëna biometrike
  • Zhvillimi i fëmijës ne kuptimin akademik
  • Informacione të sjelljes
  • Informacion rreth disiplinës
  • Informacione mjekësore
  • Historia e shfletimit të internetit
  • vendndodhja gjeografike e fëmijës
  • IP adresa etj etj

Te vetëdijesohemi!!!

Ja një shembull

Kërkohet pëlqimi prindëror kur psh keni një vajzë 12-vjeçare apo djalë. Ajo /Ai do të donte të bashkohej me një rrjet të njohur të mediave sociale dhe i kërkohet pëlqimi për të përpunuar informacione në lidhje me fenë e saj/tij. Ju do të duhet të jepni pëlqimin tuaj në rast se dëshironi që ajo/ai të bashkohet me atë rrjet të mediave sociale.

Pa marr parasysh se çfarë shërbimi juve, fëmijës tuaj u jepet ne mënyrë digjitale…gjithmonë pyetni se si dhe si ata i përpunojnë të dhënat personale dhe ku i ruajnë.